Portal Finansowy e-Banki

Szukaj:


Ubezpieczeniowa nowość w banku DOM

DOM (hipoteczny Oddział Getin Banku) jako pierwszy w Polsce proponuje ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki.

Przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA produkt, dedykowany jest osobom zaciągającym kredyt hipoteczny w banku DOM. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie stosowane w okresie przejściowym do czasu ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dotychczas bank w okresie przejściowym stosował podwyższone oprocentowanie o 1 lub 2 punkty procentowe w zależności od tego, czy nieruchomość posiadała urządzoną księgę wieczystą czy też nie.

Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki jest ubezpieczeniem pakietowym i jako takie zapewnia ochronę w kilku aspektach.
Po pierwsze zapewnia kredytobiorcom profesjonalną pomoc prawnika, który udzieli porady w przypadku wystąpienia różnych przeszkód prawnych uniemożliwiających wpis hipoteki do księgi wieczystej w sytuacji, gdy hipoteka ta ma stanowić zabezpieczenie banku z tytułu udzielonego kredytu. Objęci ubezpieczeniem zyskują także pewność w bardziej prozaicznych sytuacjach, jak choćby w przypadku ujawnienia wad fizycznych nieruchomości, która ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu i związanego z tym zamiaru dochodzenia roszczeń od dewelopera. To także gwarancja pomocy w innych sytuacjach naruszenia praw ubezpieczonego w związku z posiadaniem lub użytkowaniem przez niego nieruchomości.
Pomoc prawna obejmuje telefoniczną konsultację, analizę stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie wzorów pism w celu rozpoczęcia dochodzenia praw na drodze sądowego postępowania cywilnego. W ramach informacyjnego serwisu prawnego (assistance prawne) Kredytobiorca uzyskuje dostęp do wzorów umów cywilnych, aktualnych i archiwalnych aktów prawnych, informacji teleadresowych o jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych oraz prokuratury, a także informacji teleadresowych o adwokatach, radcach prawnych i notariuszach.

Nowy produkt obejmuje również zabezpieczenie banku na wypadek, gdyby klient zaprzestał spłacania rat kredytowych po odmowie wpisania przez sąd hipoteki na rzecz banku.

Okres ubezpieczenia wynosi:
• 9 miesięcy dla kredytów deweloperskich (gdzie nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie jest własnością kredytobiorcy ani osoby trzeciej w momencie wypłaty kredytu lub pierwszej transzy, z wyjątkiem kredytów, w których zabezpieczeniem są mieszkania nabywane od gminy, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, bądź do których będzie przysługiwało własnościowe spółdzielcze prawo, bądź odrębna własność lokalu nabyta w wyniku przekształcenia od spółdzielni mieszkaniowej)
• 3 miesiące dla pozostałych kredytów.

Koszt ubezpieczenia to odpowiednio 1,5% za 9 miesięcy oraz 0,5% za 3 miesiące.

Marek Świtlak, Dyrektor Biura Narzędzi Finansowych w banku DOM:

- Polski rynek finansowy wysoko ceni bank DOM za innowacyjność produktów ubezpieczeniowych wplecionych w standardową ofertę Banku. Taka opinia mnie bardzo cieszy, należy jednak podkreślić, że wprowadzanie kolejnych produktów, zawsze indywidualnie dostosowywanych do potrzeb klientów, możliwe jest wyłącznie dzięki dobremu zrozumieniu pomiędzy Bankiem a firmą ubezpieczeniową przygotowującą produkt. Dotychczas prace nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały zakończone sukcesem, prowadziliśmy z TU EUROPA SA i STU ERGO HESTIA SA. Dla nowo wprowadzanych i nieznanych dotychczas produktów ubezpieczeniowych bezwzględnie konieczna jest otwartość i elastyczność w prowadzonych rozmowach.  Bez dobrego zrozumienia i intuicji biznesowej prace nad tworzeniem nowych rozwiązań nie mogłyby ruszyć z miejsca.  Korporacyjna bliskość pomiędzy Getin Bank, którego markę hipoteczną stanowi DOM,  a TU EUROPA w tym przypadku nie ma tak istotnego znaczenia, gdyż każda z firm kieruje się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i każdy projekt bezwzględnie musi opierać się o zdrowe wzajemne relacje biznesowe.

Dodaj komentarz:

Może zainteresują Cię również artykuły:

    No related posts
DomBank
Inteligo